Internet vs sách

Internet và sách là hai thuật ngữ rất tương đương vì cả hai đều cung cấp thông tin có giá trị, nhưng khác nhau rất nhiều khi chúng ta so sánh thời gian để cung cấp thông tin của hai người. Trước khi internet có sẵn cho chúng tôi, sách là nguồn duy nhất chúng tôi chuyển sang cho bất kỳ chút thông tin nào, chúng tôi thường đổ xô đến thư viện và tìm kiếm cuốn sách có chứa thông tin liên quan. Bây giờ là quá khứ để đi đến thư viện vì toàn bộ thư viện bây giờ nằm ​​trong tầm tay của chúng tôi dưới dạng internet. Một người ngạc nhiên với lượng thông tin và tốc độ mà người ta có thể nhận được thông tin liên quan đến bất cứ điều gì. Cả internet và sách là hai nguồn rất khác nhau nhưng thế hệ trước vẫn thích đọc sách và thích sưu tầm chúng làm kỷ niệm.

Internet

Internet đã thay đổi cách chúng ta nhìn vào những cuốn sách vì nó cung cấp tất cả từ lịch sử đến văn học, giáo dục đến giải trí chỉ bằng một cú nhấp chuột. Internet hiện được coi là công cụ thông tin mạnh mẽ nhất có sẵn cho nhân loại và công cụ này vẫn có tiềm năng to lớn và đang phát triển lớn mạnh mỗi ngày. Internet được cung cấp cho người lướt thông qua các máy chủ được đặt trên toàn thế giới và người ta có thể truy cập bất kỳ trang web nào theo ý muốn của mình để tìm thông tin liên quan. Internet đã cách mạng hóa mọi lĩnh vực trên thế giới và chúng ta không thể nghĩ về thế giới mà không có internet.

Sách

Sách đã có từ thời cổ đại và trước khi bài báo có sẵn cho các học giả, họ sử dụng đá, lá và vải để đưa ra những phát hiện của họ cho các thế hệ tương lai. Nhưng khi giấy được phát minh ra sách đã trở thành một nguồn thông tin và giải trí phổ biến. Sách trước đây chỉ được sử dụng cho giáo dục nhưng khi giấy được phát minh ra sách được viết cho mọi người và cho mọi mục đích. Sách được đọc để nghiên cứu một chủ đề để giải trí hoặc để biết về lịch sử. Sách được đọc bởi những đứa trẻ cho truyện ngụ ngôn và bởi những người trưởng thành như tiểu thuyết và văn học. Sách đã được cung cấp cho độc giả bởi các nhà xuất bản bằng cách in chúng trên báo chí.