Sự khác biệt chính giữa sự phát triển của nhựa cây và sự chuyển vị là sự phát triển của nhựa cây là sự vận chuyển nước và khoáng chất từ ​​gốc đến các bộ phận trên không của cây thông qua xylem, trong khi chuyển vị là sự vận chuyển thực phẩm / carbohydrate từ lá đến các phần khác của trồng qua phloem.

Xylem và phloem là các mô mạch máu được tìm thấy trong thực vật có mạch. Họ hỗ trợ vận chuyển các chất qua nhà máy. Ngoài ra, cả hai mô là các mô phức tạp bao gồm một số loại tế bào chuyên biệt khác nhau. Tuy nhiên, xylem vận chuyển nước và khoáng chất từ ​​gốc đến các bộ phận trên không của cây, và chúng tôi gọi quá trình này là nhựa cây. Trong khi đó, phloem chạy bên cạnh xylem và nó vận chuyển thức ăn được chuẩn bị bằng cách quang hợp từ lá đến các bộ phận khác của cơ thể thực vật. Do đó, quá trình này được gọi là dịch.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Ascent of Sap 3. Chuyển dịch là gì 4. Điểm tương đồng giữa Ascent of Sap và translocation 5. So sánh cạnh nhau - Ascent of Sap vs Dịch ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Ascent of Sap là gì?

Sự phát triển của nhựa cây là sự chuyển động của nước và khoáng chất hòa tan thông qua mô xylem trong thực vật có mạch. Rễ cây hấp thụ nước và khoáng chất hòa tan từ đất và trao chúng cho mô xylem trong rễ. Sau đó xylem tracheids và tàu vận chuyển nước và khoáng chất từ ​​rễ đến các bộ phận trên không của cây. Sự chuyển động của sự đi lên của nhựa là đi lên.

Sự phát triển của nhựa cây diễn ra do các lực thụ động được tạo ra bởi một số quá trình như thoát hơi nước, áp lực rễ và lực mao dẫn, v.v. Quan trọng nhất là khi sự thoát hơi nước xảy ra trong lá, nó tạo ra lực hút hơi nước hoặc áp lực hút trong lá. Sự thoát hơi nước của một áp suất khí quyển có thể kéo nước lên tới 15-20 feet theo ước tính. Áp lực rễ cũng đẩy nước lên cao qua xylem. Nước xâm nhập vào tế bào chân tóc do tiềm năng nước bên trong tế bào thấp hơn đất. Khi nước tích tụ bên trong rễ, áp suất thủy tĩnh sẽ phát triển trong hệ thống rễ, đẩy nước lên cao. Tương tự như vậy, là kết quả của một số lực thụ động, nước di chuyển từ rễ đến phần trên của cây.

Dịch thuật là gì?

Dịch chuyển phloem hoặc dịch chuyển là sự chuyển động của các sản phẩm quang hợp thông qua phloem. Nói một cách đơn giản, dịch chuyển đề cập đến quá trình vận chuyển carbohydrate từ lá đến các bộ phận khác của cây thông qua phloem. Dịch chuyển diễn ra từ các nguồn để chìm. Lá cây là nguồn chuyển vị chính vì chúng là nơi quang hợp chính ở thực vật. Bồn có thể là rễ, hoa, quả, thân và lá phát triển.

Dịch phloem là một quá trình đa chiều. Nó diễn ra xuống dưới, lên trên, ngang, v.v. Hơn nữa, nó sử dụng năng lượng trong quá trình tải phloem và dỡ tải phloem. Thức ăn đi dọc theo phloem như sucrose. Tại nguồn, sucrose tích cực tải vào mô phloem. Ngược lại, tại bồn rửa, sucrose chủ động dỡ vào bồn từ mô phloem. Trong thực vật hạt kín, tốc độ dịch chuyển là 1 m mỗi giờ và đó là một quá trình tương đối chậm.

Điểm tương đồng giữa Ascent of Sap và Dịch là gì?

  • Sự phát triển của nhựa cây và sự chuyển vị xảy ra thông qua các mô mạch máu của thực vật có mạch. Cả hai quá trình đều quan trọng đối với cây trồng.

Sự khác biệt giữa Ascent of Sap và Dịch là gì?

Sự đi lên của nhựa cây là sự chuyển động của nước và khoáng chất hòa tan thông qua xylem. Mặt khác, sự chuyển vị là sự chuyển động của carbohydrate thông qua phloem. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa sự đi lên của nhựa cây và chuyển vị. Hơn nữa, sự đi lên của nhựa cây diễn ra lên trên trong khi sự chuyển vị diễn ra theo hướng lên, xuống dưới, ngang, v.v., theo cách đa chiều. Do đó, đây cũng là một sự khác biệt quan trọng giữa sự phát triển của nhựa cây và sự chuyển vị.

Sự khác biệt giữa Ascent of Sap và Dịch ở dạng bảng

Tóm tắt - Ascent of Sap vs Dịch

Ascent of sap đề cập đến quá trình vận chuyển nước và khoáng chất hòa tan qua xylem từ rễ đến các bộ phận trên không của cây theo hướng đi lên. Ngược lại, dịch chuyển đề cập đến quá trình vận chuyển sucrose và các chất dinh dưỡng khác từ lá cây đến các bộ phận khác thông qua phloem theo cách đa chiều. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa sự đi lên của nhựa cây và chuyển vị.

Tài liệu tham khảo:

Dịch chuyển. Dịch thuật Sinh học, Encyclopedia.com, 2019, Có sẵn ở đây. 2. Nâng cấp và vận chuyển nước trong các nhà máy mạch máu, Tập đoàn xuất bản tự nhiên, có sẵn tại đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. Tổng quan về sự thoát hơi nước Giới thiệu về cuộc phiêu lưu của người hâm mộ - Công việc của riêng mình (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2. Dịch chuyển từ nguồn sang bồn rửa trong phloem của By Alyssa Phạm - Công việc riêng (CC BY-SA 4.0) thông qua Wikimedia của Commons